Fotowoltaika z dofinansowaniem Czyste Powietrze - skorzystaj z dotacji!

 Fotowoltaika z dofinansowaniem Czyste Powietrze - skorzystaj z dotacji!
Autor Kamil Krawczyk
Kamil Krawczyk15.09.2023 | 6 min.

Odnawialne źródła energii stają się coraz popularniejszym rozwiązaniem dla polskich gospodarstw domowych. Jedną z najczęściej wybieranych technologii jest fotowoltaika, czyli instalacja paneli słonecznych produkujących prąd. Montaż systemu PV może być jednak kosztowny, dlatego warto skorzystać z dostępnych opcji dofinansowania. Jednym z programów oferujących dotacje na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych jest rządowy program „Czyste Powietrze”.

Jak dostać dofinansowanie na fotowoltaikę z programu Czyste Powietrze?

Aby otrzymać dotację na instalację fotowoltaiczną z programu „Czyste Powietrze”, należy złożyć poprawnie wypełniony wniosek we właściwym dla miejsca zamieszkania Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub innym podmiocie wdrażającym program. Wniosek można złożyć osobiście, korespondencyjnie lub przez internet w ramach e-usługi „Czyste Powietrze” na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/. Przy spełnieniu kryteriów programu oraz poprawności formalnej złożonego wniosku dotacja zostanie przyznana. Środki finansowe można otrzymać po realizacji inwestycji w formie refundacji poniesionych kosztów lub promesą.

Kto może ubiegać się o dotację na instalację paneli fotowoltaicznych?

Z dofinansowania na montaż systemu fotowoltaicznego mogą skorzystać osoby fizyczne, które są właścicielami / współwłaścicielami domu jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dotacja przysługuje także spółdzielniom oraz wspólnotom mieszkaniowym z większościowym udziałem osób fizycznych w przypadku inwestycji w części wspólne budynków. Ważne jest spełnienie kryterium dochodowego – miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie może przekraczać 1400 zł w przypadku gospodarstwa wieloosobowego lub 1960 zł dla gospodarstwa jednoosobowego.

Dofinansowanie z Czystego Powietrza - ile można dostać na montaż paneli PV?

Wysokość dotacji na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w programie „Czyste Powietrze” zależy od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy. Beneficjenci z dochodem do 600 zł mogą otrzymać dofinansowanie na poziomie do 90% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 18 tys. zł. Przy dochodzie 601 – 800 zł dotacja wynosi do 80% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 15 tys. zł. Natomiast w przypadku dochodu 801 – 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 801 – 1960 zł dla gospodarstwa jednoosobowego dotacja wynosi do 70% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 10 tys. zł.

Jakie są warunki uzyskania dotacji na fotowoltaikę z Czystego Powietrza?

 Fotowoltaika z dofinansowaniem Czyste Powietrze - skorzystaj z dotacji!

Aby otrzymać dotację, oprócz kryterium dochodowego należy spełnić szereg dodatkowych warunków. Po pierwsze, budynek objęty inwestycją musi być oddany do użytkowania przed 1 września 2017 r. Po drugie, instalacja PV musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami. Ponadto w ramach programu wymagane jest przeprowadzenie audytu energetycznego budynku/lokalu mieszkalnego przed realizacją inwestycji. Ważne jest również, aby instalacja fotowoltaiczna została wykonana przez przedsiębiorcę posiadającego stosowne uprawnienia.

Na co jeszcze oprócz fotowoltaiki można dostać dotację z Czystego Powietrza?

Program „Czyste Powietrze” oprócz dotacji na montaż paneli fotowoltaicznych oferuje dofinansowanie na szereg innych inwestycji związanych z poprawą efektywności energetycznej budynku i ograniczeniem emisji zanieczyszczeń. W ramach programu można ubiegać się o dotację m.in. na:

 • wymianę starych źródeł ciepła (pieców, kotłów) na nowoczesne, ekologiczne ogrzewanie,
 • docieplenie przegród budynku,
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 • instalację wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż odnawialnych źródeł energii (pompy ciepła, kolektory słoneczne),
 • przyłączenie budynku do sieci ciepłowniczej lub gazowej.

Jak przygotować się do złożenia wniosku o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze?

Aby przygotować się do złożenia wniosku, należy:

 • Sprawdzić, czy spełniamy kryteria programu (m.in. dochodowe, dotyczące budynku).
 • Zebrać niezbędną dokumentację potwierdzającą spełnienie kryteriów.
 • Zapoznać się ze szczegółowymi warunkami naboru wniosków w naszym WFOŚiGW.
 • Wykonać audyt energetyczny budynku/lokalu.
 • Uzyskać ofertę na montaż instalacji fotowoltaicznej od uprawnionego wykonawcy.
 • Przygotować wszystkie wymagane załączniki do wniosku.
 • Wypełnić wniosek o dofinansowanie dostępny na stronie programu.

Jakie dokumenty potrzebne są do ubiegania się o dotację na panele fotowoltaiczne?

Podstawowe dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o dotację na montaż instalacji PV to:

 • Audyt energetyczny budynku/lokalu mieszkalnego.
 • Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością.
 • Dokumenty potwierdzające dochody wnioskodawcy (np. PIT, zaświadczenia ZUS, itp.).
 • Oferta wykonawcy na montaż instalacji fotowoltaicznej.
 • Protokół montażu licznika dwukierunkowego.
 • Umowa kompleksowa z OSD.

Jak wygląda proces składania wniosku o dofinansowanie fotowoltaiki z Czystego Powietrza?

Proces składania wniosku o dotację na montaż systemu fotowoltaicznego w ramach programu „Czyste Powietrze” składa się z następujących kroków:

 1. Rejestracja w portalu beneficjenta „Czyste Powietrze” i założenie konta.
 2. Wypełnienie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami w formie elektronicznej.
 3. Przesłanie wniosku przez internet za pomocą e-usługi „Czyste Powietrze”.
 4. Formalna weryfikacja wniosku przez pracownika WFOŚiGW.
 5. Podpisanie umowy dotacji.
 6. Realizacja inwestycji zgodnie z umową.
 7. Złożenie wniosku o płatność po zakończeniu inwestycji.
 8. Wypłata przyznanego dofinansowania przez WFOŚiGW.

Podsumowanie

Program „Czyste Powietrze” daje możliwość uzyskania dotacji nawet do 90% kosztów montażu instalacji fotowoltaicznej. Jest to szansa na znaczne obniżenie nakładów inwestycyjnych związanych z zakupem i instalacją paneli PV. Aby skorzystać z dofinansowania, należy spełnić kryteria programu, przygotować odpowiednią dokumentację i prawidłowo wypełnić oraz złożyć wniosek. Dotacja pozwoli na sfinansowanie ekologicznego systemu produkującego prąd ze słońca, dzięki czemu zmniejszą się rachunki za energię elektryczną i poprawi stan powietrza.

Najczęściej zadawane pytania

Wniosek należy złożyć we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania regionalnym WFOŚiGW lub innym podmiocie wdrażającym program. Wniosek można złożyć osobiście, korespondencyjnie lub przez internet.

Standardowy czas rozpatrywania wniosku to ok. 90 dni. Dotacja wypłacana jest po zrealizowaniu inwestycji w formie refundacji poniesionych kosztów.

Tak, w ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie również na zakup i montaż magazynów energii współpracujących z instalacją PV.

Program „Czyste Powietrze” jest realizowany w latach 2018-2029, ale poszczególne nabory wniosków są ogłaszane cyklicznie. Należy śledzić komunikaty o rozpoczęciu naboru we właściwym WFOŚiGW.

Tak, dotacja dostępna jest także dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych na inwestycje w częściach wspólnych budynków.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Wiaty garażowe z panelami fotowoltaicznymi - idealne rozwiązanie na 2023
 2. Zerowy VAT na magazyny energii dla prosumentów na Wyspach: Korzyści dla polskich gospodarstw domowych
 3. Grzałka do fotowoltaiki - jak wybrać najlepszą i najtańszą w 2023?
 4. Montaż paneli fotowoltaicznych na blasze trapezowej - poradnik krok po kroku
 5. Pokoj dzieciecy boho - urządzamy mieszkanie w stylu boho
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Kamil Krawczyk
Kamil Krawczyk

Zapraszam na bloga, gdzie znajdziesz wiele ciekawych informacji o OZE, budownictwie i wykończeniach. Chcę dzielić się swoją wiedzą i pomagać innym.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 4.50 Liczba głosów: 2

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły