Gigant na rynku OZE rozwija projekty magazynowe w Polsce: co to oznacza?

Gigant na rynku OZE rozwija projekty magazynowe w Polsce: co to oznacza?
Autor Artur Zalewski
Artur Zalewski17.02.2024 | 6 min.

Gigant na rynku OZE, firma Statkraft, planuje rozwijać w Polsce projekty magazynowe energii. Co to dokładnie oznacza i jakie korzyści ze sobą niesie? Po pierwsze, magazyny wspomogą stabilność polskiej sieci elektroenergetycznej i lepsze wykorzystanie energii z OZE. Po drugie, stanowią one element globalnej strategii Statkraft, ukierunkowanej na zrównoważony rozwój. Po trzecie, firma dostrzega w Polsce możliwości zarabiania na magazynach - poprzez świadczenie usług systemowych oraz na rynkach mocy i energii elektrycznej. Rozwój magazynów to zatem krok w stronę bardziej ekologicznej i stabilnej energetyki.

Statkraft zabezpiecza grunty pod farmy PV i magazyny

Firma Statkraft, największy producent energii odnawialnej w Europie, intensywnie rozwija swoją działalność na polskim rynku. Obecnie w naszym kraju posiada ona portfel projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 500 MW. Jak podkreśla Michał Smyk, Country Manager Poland w Statkraft, jest to cel wyznaczony na 2022 rok, który został już osiągnięty.

Kolejnym krokiem będzie ubieganie się o formalne zgody na realizację tych projektów. Statkraft nie poprzestaje jednak na fotowoltaice. Planuje także inwestycje w farmy wiatrowe oraz w magazyny energii. te ostatnie mają pełnić rolę uzupełniającą, zwiększając efektywność wykorzystania energii słonecznej i wiatrowej.

Dlatego też Statkraft zabezpiecza grunty nie tylko pod budowę elektrowni PV, ale również pod magazyny. Projekty te znajdują się obecnie na wczesnym etapie przygotowań. W najbliższym czasie firma wystąpi jednak o pierwsze pozwolenia dla inwestycji o łącznej mocy 500 MW.

Rozwój projektów magazynowych zgodny ze strategią firmy

Inwestycje w magazyny energii stanowią ważny element globalnej strategii Statkraft. Sprzyjają bowiem efektywniejszemu wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych. Możliwe jest magazynowanie jej nadwyżek z okresów wysokiej produkcji i wykorzystanie w momentach zwiększonego zapotrzebowania.

Co więcej, magazyny energii zwiększają stabilność i bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej. Świetnie obrazuje to przykład Wielkiej Brytanii, gdzie w 2019 roku doszło do ogromnej awarii sieci. Magazyny nie tylko zatrzymały spadek częstotliwości, ale bardzo szybko ją podniosły, nie dopuszczając do zakłóceń w dostawach energii.

Rozwój projektów magazynowych wpisuje się zatem w globalne działania na rzecz walki ze zmianami klimatu i uniezależnienia od paliw kopalnych. Dlatego też Statkraft traktuje je priorytetowo nie tylko w Wielkiej Brytanii czy krajach skandynawskich, ale również w Polsce.

Współpraca technologii kluczem do sukcesu

Statkraft stawia na łączenie ze sobą różnych technologii – fotowoltaiki, farm wiatrowych oraz magazynów energii. Taka kompleksowa strategia pozwala optymalnie wykorzystać posiadaną infrastrukturę przesyłową i zmaksymalizować produkcję eco-energii.

Docelowo w Polsce firma zamierza posiadać zróżnicowany portfel OZE, na który złożą się farmy PV, elektrownie wiatrowe oraz magazyny energii. Pozwoli to zapewnić stabilne dostawy zielonej energii niezależnie od warunków pogodowych i pory dnia.

Czytaj więcej: Magazyny energii tesli rosna szybciej niz segment motoryzacyjny

Magazyny wspierają stabilność sieci i wykorzystanie OZE

Zdaniem Statkraft inwestycje w magazyny energii mają podwójną korzyść. Z jednej strony stabilizują pracę sieci elektroenergetycznej i zapobiegają niekontrolowanym zmianom parametrów. Z drugiej optymalizują wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych.

Magazynowanie nadwyżek wyprodukowanej eco-energii pozwala później skierować je do sieci w momencie zwiększonego zapotrzebowania. Ponadto możliwa jest szybka interwencja i wsparcie systemu w przypadku jakichkolwiek zakłóceń czy spadków napięcia.

Projekty magazynowe w Polsce będziemy rozwijać z założeniem ich pełnej otwartości. Mają one bilansować pracę elektrowni, ale też samodzielnie uczestniczyć w rynku usług systemowych – podkreśla Michał Smyk.

Oznacza to, że magazyny energii Statkraft będą niejako "wielozadaniowe". Z jednej strony optymalizować produkcję i zużycie eco-energii z własnych źródeł OZE. Z drugiej oferować usługi systemowe dla operatora – na przykład w zakresie regulacji napięcia czy częstotliwości.

Możliwości zarabiania na rynku mocy i usługach systemowych

Gigant na rynku OZE rozwija projekty magazynowe w Polsce: co to oznacza?

Według Statkraft polski rynek energy storage posiada spory potencjał biznesowy. Firma dostrzega tu przede wszystkim trzy główne źródła przychodów z magazynów energii:

  • usługi systemowe dla operatora sieci elektroenergetycznych
  • rynek mocy
  • arbitraż cenowy na hurtowym rynku energii

Opłacalność poszczególnych modeli biznesowych jest uzależniona od specyfiki danego projektu i lokalnych uwarunkowań. Niemniej Statkraft ocenia, że zdywersyfikowane źródła przychodów pozwolą na rentowność inwestycji magazynowych w Polsce.

Usługa systemowa Regulacja napięcia i częstotliwości dla operatora sieci
Rynek mocy Umowy mocowe gwarantujące dostępność mocy w okresach szczytowego zapotrzebowania
Rynek energii Kupno energii po niższej cenie i odsprzedaż po cenie wyższej

Analiza opłacalności projektów w zależności od lokalizacji

Statkraft podkreśla, że opłacalność projektów magazynowych jest ściśle uzależniona od ich parametrów technicznych i lokalizacji. Stąd firma indywidualnie analizuje każdą z planowanych inwestycji w tym zakresie.

Kluczowe czynniki to między innymi możliwości przyłączenia do sieci, warunki gruntowe, dostępność infrastruktury i paliwa do ładowania magazynów. Ważna jest również bliskość dużych odbiorców energii.

Po szczegółowej analizie technicznej i finansowej podejmowane są ostateczne decyzje co do opłacalności danego projektu w konkretnej lokalizacji. Pozwala to Statkraft efektywnie dywersyfikować ryzyko i maksymalizować zyski.

Linie bezpośrednie interesującym modelem biznesowym

Rozwój magazynów energii w Polsce może dodatkowo przyspieszyć pojawienie się na rynku tzw. linii bezpośrednich. Jest to nowe rozwiązanie prawne, pozwalające dużym wytwórcom na budowę dedykowanych linii i bezpośrednie zasilanie odbiorców.

Według Statkraft linie bezpośrednie stanowią bardzo interesujący model biznesowy. Przede wszystkim otwierają szerokie możliwości nawiązania współpracy z dużymi zakładami przemysłowymi, które zużywają znaczne ilości energii elektrycznej.

Taka kooperacja stwarza obopólne korzyści, pozwalając zakładom obniżyć koszty energii, a jej producentom – w tym operatorom magazynów – zapewnić stabilny rynek zbytu. Analiza potencjału linii bezpośrednich w kontekście magazynów energii wciąż jednak trwa.

Podsumowanie

Firma Statkraft, lider rynku energii odnawialnej w Europie, intensywnie inwestuje w projekty magazynowe w Polsce. Jest to zgodne z globalną strategią koncernu, nastawioną na rozwój zeroemisyjnych technologii i zwiększanie stabilności systemów elektroenergetycznych. Inwestycje te przyniosą wymierne korzyści polskiej energetyce. Zoptymalizują wykorzystanie OZE, wesprą pracę sieci i stworzą nowe możliwości biznesowe na rynkach mocy oraz usług systemowych.

Magazyny energii to przyszłość sektora elektroenergetycznego. Pozwalają efektywniej wykorzystać potencjał odnawialnych źródeł, a jednocześnie gwarantują większą elastyczność i stabilność dostaw. Statkraft dostrzega w nich ogromy potencjał. Dlatego można się spodziewać dalszych inwestycji tego giganta OZE w polskie magazyny energii.

Najczęściej zadawane pytania

Statkraft koncentruje się przede wszystkim na farmach fotowoltaicznych oraz magazynach energii. Docelowo firma chce posiadać zróżnicowany portfel OZE w Polsce, na który złożą się elektrownie słoneczne, wiatrowe oraz magazyny. Obecnie zabezpieczono już grunty pod realizację pierwszych projektów o mocy 500 MW.

Magazyny energii zwiększają stabilność systemu elektroenergetycznego. Pozwalają szybko reagować na zakłócenia i zapobiegać niekontrolowanym zmianom napięcia czy częstotliwości. Ponadto optymalizują wykorzystanie energii z OZE poprzez magazynowanie jej nadwyżek.

Firma dostrzega potencjalne źródła przychodów w usługach systemowych, rynku mocy oraz poprzez arbitraż na hurtowym rynku energii elektrycznej. Opłacalność poszczególnych modeli biznesowych zależy od parametrów technicznych i lokalizacji.

Linie bezpośrednie to nowe rozwiązanie prawne w Polsce. Pozwalają one dużym wytwórcom energii, takim jak operatorzy magazynów, budować dedykowane linie do zasilania konkretnych odbiorców przemysłowych. To interesująca opcja biznesowa.

Zdecydowanie tak. Rosnące zainteresowanie wiodących firm energetycznych, takich jak Statkraft, pokazuje, że magazyny energii odgrywać będą coraz większą rolę. Przyniosą korzyści całej polskiej elektroenergetyce.

5 Podobnych Artykułów:

  1. Wiaty garażowe z panelami fotowoltaicznymi - idealne rozwiązanie na 2023
  2. Nowe baterie SolaX Power dla domów - optymalizowane dla CTR i intencji wyszukiwania
  3. Grzałka do fotowoltaiki - jak wybrać najlepszą i najtańszą w 2023?
  4. Montaż paneli fotowoltaicznych na blasze trapezowej - poradnik krok po kroku
  5. Donice drewniane tarasowe i ogrodowe na kwiaty | Idealne na balkon i taras
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Artur Zalewski
Artur Zalewski

Odnawialne źródła energii, budowlanka i wykończenia to moje obszary zainteresowań. Na blogu staram się przekazywać praktyczne informacje i ciekawe pomysły.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły