Nowy fundusz inwestuje w surowce do produkcji baterii

Nowy fundusz inwestuje w surowce do produkcji baterii
Autor Kamil Krawczyk
Kamil Krawczyk22.01.2024 | 6 min.

Nowy fundusz inwestuje w surowce do produkcji baterii. EIT InnoEnergy i Demeter Investment Managers utworzyły specjalny fundusz o wartości 500 mln euro, którego celem jest zwiększenie dostępności kluczowych surowców wykorzystywanych przy produkcji baterii w Europie. Inicjatywa ta wpisuje się w działania na rzecz uniezależnienia UE od importu surowców spoza Wspólnoty. Fundusz ma wspierać projekty związane z wydobyciem, przetwarzaniem i recyklingiem takich materiałów jak lit, nikiel czy kobalt.

EIT InnoEnergy i Demeter zainwestowały 500 mln euro w fundusz

EIT InnoEnergy, europejski inwestor zajmujący się czystymi technologiami i zieloną energią, połączył siły z firmą Demeter Investment Managers działającą w obszarze private equity i venture capital. Wspólnie utworzyły one nowy fundusz inwestycyjny o nazwie EBA Materials Fund, na który przeznaczą łącznie 500 mln euro.

Celem funduszu będzie zwiększenie dostępności kluczowych surowców wykorzystywanych przy produkcji baterii w Europie. Ma on wspierać rozwój zdywersyfikowanych łańcuchów dostaw niezbędnych materiałów na Starym Kontynencie. Tym samym fundusz wpisuje się w działania na rzecz uniezależnienia UE od importu surowców strategicznych spoza Wspólnoty.

Zwiększenie w Europie dostępności surowców do produkcji baterii

Utworzenie EBA Materials Fund to odpowiedź na rosnący popyt na baterie w Europie. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na magazyny energii pojawiają się wyzwania związane z zapewnieniem odpowiedniego poziomu wydobycia i przetwarzania kluczowych surowców niezbędnych w procesach produkcyjnych.

Wśród materiałów strategicznych dla sektora baterii, których dostępność ma zostać zwiększona dzięki funduszowi, wymienia się przede wszystkim: lit, nikiel, kobalt, mangan i grafit. Są to substancje niezbędne do wytwarzania ogniw, jednak ich zasoby na terenie UE są mocno ograniczone.

Tymczasem zapotrzebowanie na baterie rośnie w związku z transformacją sektora transportu w kierunku pojazdów elektrycznych, a także popularyzacją magazynów energii jako elementu stabilizującego pracę sieci elektroenergetycznych zasilanych ze źródeł odnawialnych.

Czytaj więcej: Magazyn fotowoltaiki balkonowej - nowy projekt Dyness

Wsparcie dla projektów zwiększających wydobycie i przetwarzanie surowców

Jak podkreślają przedstawiciele EIT InnoEnergy, EBA Materials Fund ma wesprzeć nie tylko dojrzałe projekty związane z wydobyciem i przetwórstwem surowców strategicznych, ale także inicjatywy będące na wcześniejszym etapie rozwoju.

Celem jest objęcie finansowaniem również tych przedsięwzięć, które mają potencjał zwiększenia produkcji kluczowych materiałów, a tym samym mogą przyczynić się do budowy zrównoważonego i przejrzystego łańcucha dostaw w Europie.

Silny i odporny na ryzyka rynek baterii wymaga zwiększenia dostępności pochodzących z Europy surowców. Cieszy nas rosnąca liczba ambitnych inicjatyw i źródeł finansowania w tym obszarze, jednak ich uwaga skupia się zwykle na projektach stosunkowo dojrzałych – powiedział Diego Pavia, dyrektor generalny EIT InnoEnergy.

Jednocześnie fundusz zamierza poszukiwać bardziej przyjaznych środowisku sposobów wydobycia i przetwarzania surowców. Ma to pozwolić na jego zaklasyfikowanie jako przedsięwzięcia działającego zgodnie z artykułem 8 Rozporządzenia UE w sprawie zrównoważonego finansowania (SFDR).

Europejski Akt o surowcach krytycznych a nowy fundusz inwestycyjny

Utworzenie funduszu wpisuje się w realizację unijnego Aktu o surowcach krytycznych (Critical Raw Materials Act – CRMA), który został przyjęty przez UE w 2023 roku. Głównym celem tego aktu prawnego jest zmniejszenie zależności krajów Wspólnoty od importu strategicznych surowców spoza europejskiego rynku.

W tym kontekście zadaniem EBA Materials Fund będzie wspieranie działań na rzecz wzmacniania lokalnych zdolności produkcyjnych w odniesieniu do kluczowych materiałów dla sektora baterii. W ten sposób fundusz ma przyczynić się do realizacji założeń Aktu o surowcach krytycznych.

Zapewnienie dostaw surowców z krajów UE oraz partnerów zewnętrznych

Zgodnie z założeniami co najmniej 70% inwestycji realizowanych przez fundusz ma dotyczyć projektów prowadzonych na terenie UE i państw ościennych. Będą to działania w obszarze wydobycia, przetwarzania, rafinacji i recyklingu strategicznych surowców.

Pozostała część środków zostanie przeznaczona na wsparcie inicjatyw mających na celu zwiększenie dostaw surowców do Europy z krajów partnerskich, takich jak Kanada, Namibia czy Argentyna.

Dzięki temu fundusz zamierza zadbać zarówno o wzmocnienie lokalnego sektora wydobywczego i przetwórczego w Europie, jak i o dywersyfikację importu strategicznych materiałów spoza Wspólnoty.

Poszukiwanie przyjaznych środowisku metod wydobycia surowców

Istotnym celem działalności EBA Materials Fund jest nie tylko zwiększenie dostępności kluczowych surowców, ale także wypracowanie bardziej zrównoważonych metod ich pozyskiwania.

W tym kontekście fundusz zamierza poszukiwać i wspierać rozwiązania przyjazne środowisku na każdym etapie łańcucha dostaw – od wydobycia, poprzez przetwarzanie, aż po recykling materiałów po zużyciu.

Podejście to wpisuje się w główny nurt zrównoważonego rozwoju i europejską politykę klimatyczną. Przyjazne środowisku technologie wydobywcze i produkcyjne są kluczowe dla transformacji w kierunku zielonej gospodarki.

Działalność funduszu w tym obszarze ma zapewnić rozwój rynku baterii w Europie przy jednoczesnym ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko. Jest to zgodne z ideą Europejskiego Zielonego Ładu.

Podsumowanie

Utworzenie funduszu EBA Materials Fund przez EIT InnoEnergy i Demeter to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na baterie i związane z tym wyzwania dotyczące dostępności kluczowych surowców. 500 mln euro zainwestowane przez obie firmy posłuży wsparciu projektów zwiększających możliwości wydobycia i przetwórstwa strategicznych materiałów w Europie.

Fundusz wpisuje się w realizację unijnego Aktu o surowcach krytycznych i ma przyczynić się do wzmocnienia niezależności Starego Kontynentu pod względem dostaw metali wykorzystywanych w produkcji baterii. Jednocześnie celem jest dywersyfikacja importu tych surowców spoza Europy.

Istotnym założeniem jest również poszukiwanie przez fundusz bardziej zrównoważonych metod wydobycia i przetwórstwa strategicznych materiałów. Ma to pozwolić na rozwój rynku baterii przy jednoczesnym ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko.

Działalność EBA Materials Fund wpisuje się tym samym w realizację celów Europejskiego Zielonego Ładu i dążenie do transformacji w kierunku niskoemisyjnej gospodarki o obiegu zamkniętym.

Najczęściej zadawane pytania

Głównym celem funduszu jest zwiększenie dostępności strategicznych surowców wykorzystywanych przy produkcji baterii w Europie. Ma on wesprzeć budowę lokalnych, zdywersyfikowanych łańcuchów dostaw tych materiałów.

Fundusz powstał w odpowiedzi na rosnący popyt na baterie w Europie i związane z tym wyzwania dotyczące zapewnienia wystarczających dostaw kluczowych surowców niezbędnych w produkcji.

EBA Materials Fund skupi się przede wszystkim na zwiększeniu dostępności takich surowców jak lit, nikiel, kobalt, mangan i grafit - wykorzystywanych przy produkcji baterii.

Kapitał zaangażowany przez EIT InnoEnergy i Demeter wyniesie 500 mln euro. Dodatkowo rolę doradcy finansowego pełnić będzie Societe Generale.

Co najmniej 70% inwestycji zostanie zrealizowanych w krajach UE i sąsiadujących. Pozostałe dotyczyć będą zwiększenia dostaw m.in. z Kanady, Namibii, Argentyny.

5 Podobnych Artykułów:

  1. Wiaty garażowe z panelami fotowoltaicznymi - idealne rozwiązanie na 2023
  2. Zerowy VAT na magazyny energii dla prosumentów na Wyspach: Korzyści dla polskich gospodarstw domowych
  3. Grzałka do fotowoltaiki - jak wybrać najlepszą i najtańszą w 2023?
  4. Montaż paneli fotowoltaicznych na blasze trapezowej - poradnik krok po kroku
  5. Donice drewniane tarasowe i ogrodowe na kwiaty | Idealne na balkon i taras
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Kamil Krawczyk
Kamil Krawczyk

Zapraszam na bloga, gdzie znajdziesz wiele ciekawych informacji o OZE, budownictwie i wykończeniach. Chcę dzielić się swoją wiedzą i pomagać innym.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły

0