Spadła liczba przybytych prosumentów o 50% w porównaniu z rokiem poprzednim

Spadła liczba przybytych prosumentów o 50% w porównaniu z rokiem poprzednim
Autor Dominika Duda
Dominika Duda31.03.2024 | 7 min.

Spadła liczba przybytych prosumentów o 50% w porównaniu z rokiem poprzednim, co oznacza znacznie wolniejszy wzrost rynku mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Polsce. Według danych Urzędu Regulacji Energetyki, w 2023 roku przybyło 190 304 nowych mikroinstalacji, podczas gdy rok wcześniej było ich ponad 357 tysięcy. Pomimo tego spowolnienia, na koniec ubiegłego roku w naszym kraju działało już ponad 1,4 miliona mikroinstalacji o łącznej mocy prawie 11,3 GW, wprowadzając do krajowej sieci ponad 7,3 TWh energii elektrycznej.

Dane URE: liczba nowych mikroinstalacji OZE w 2023 roku

Według najnowszych danych opublikowanych przez Urząd Regulacji Energetyki, w 2023 roku w Polsce przybyło 190 304 nowe mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii. To znacznie mniej niż w rekordowym 2022 roku, kiedy to przyłączono aż 357 355 nowych instalacji. Łączna moc wszystkich mikroinstalacji w kraju na koniec ubiegłego roku wynosiła niemal 11,3 GW.

Mikroinstalacje to najmniejsze instalacje OZE przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o odnawialnych źródłach energii, mają one łączną moc zainstalowaną elektryczną nie większą niż 50 kW oraz ewentualnie moc osiągalną cieplną w skojarzeniu nie większą niż 150 kW.

Zdecydowana większość mikroinstalacji to fotowoltaika

Warto zauważyć, że zdecydowana większość nowych mikroinstalacji w 2023 roku została wykonana w technologii fotowoltaicznej. Według danych URE, na koniec ubiegłego roku w Polsce było 1 403 199 mikroinstalacji fotowoltaicznych, co stanowi ponad 99,9% wszystkich mikroinstalacji w kraju.

To pokazuje ogromną popularność rynku fotowoltaicznego wśród prosumentów, którzy decydują się na instalację paneli słonecznych na dachach swoich domów lub działkach. Energia słoneczna jest postrzegana jako ekologiczne i opłacalne źródło energii, zwłaszcza w obliczu rosnących cen prądu z tradycyjnych źródeł.

Przyrost prosumentów w Polsce w 2023 roku niższy o połowę

Pomimo wzrostu liczby mikroinstalacji, dane URE pokazują, że przyrost prosumentów w Polsce w 2023 roku był znacznie niższy niż w poprzednich latach. W porównaniu z rokiem 2022, kiedy to przybyło ponad 357 tysięcy nowych prosumentów, w ubiegłym roku ich liczba wzrosła o zaledwie 190 tysięcy.

To spowolnienie może być spowodowane wieloma czynnikami, takimi jak zmniejszenie dopłat i zachęt finansowych dla inwestorów w energetykę rozproszoną, spadek opłacalności inwestycji z powodu rosnących kosztów materiałów i robocizny, a także pewne nasycenie rynku wśród gospodarstw domowych, które już zdecydowały się na instalację paneli fotowoltaicznych.

Niemniej jednak, z roku na rok obserwujemy stały wzrost liczby prosumentów w Polsce, co świadczy o rosnącej świadomości ekologicznej społeczeństwa i chęci uniezależnienia się od tradycyjnych źródeł energii.

Czytaj więcej: Zerowy VAT na magazyny energii dla prosumentów na Wyspach: Korzyści dla polskich gospodarstw domowych

Wykres: przyrost mikroinstalacji OZE w Polsce 2019-2023

Rok Przyrost mikroinstalacji OZE
2019 100 124
2020 303 542
2021 397 048
2022 357 355
2023 190 304

Powyższy wykres przedstawia dynamikę przyrostu mikroinstalacji OZE w Polsce w latach 2019-2023. Widać wyraźnie, że po latach systematycznego wzrostu, w 2023 roku nastąpiło znaczące spowolnienie tempa przyrostu nowych instalacji.

Niemniej jednak, biorąc pod uwagę skumulowaną liczbę ponad 1,4 miliona mikroinstalacji na koniec 2023 roku, Polska utrzymuje pozycję jednego z liderów energetyki rozproszonej w Europie, wyprzedzając wiele innych krajów pod względem udziału energii produkowanej przez prosumentów.

Mikroinstalacje OZE wprowadziły 4,4% energii do sieci w 2023

Zdjęcie Spadła liczba przybytych prosumentów o 50% w porównaniu z rokiem poprzednim

Według danych URE, w 2023 roku mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii wprowadziły do sieci dystrybucyjnych ponad 7,3 TWh energii elektrycznej. To stanowi aż 4,4% całkowitej produkcji energii elektrycznej w Polsce w ubiegłym roku, która wyniosła 163,6 TWh.

Warto zauważyć, że niemal 98% energii wprowadzonej do sieci przez mikroinstalacje pochodziło z instalacji użytkowanych przez prosumentów. To pokazuje, jak istotną rolę odgrywają gospodarstwa domowe i firmy w budowaniu rozproszonego systemu energetycznego opartego na odnawialnych źródłach energii.

Od lat obserwujemy dynamiczny rozwój rynku prosumenckich instalacji odnawialnych źródeł energii, których liczba w 2023 r. sięgnęła 1,4 mln. Dynamika ich rozwoju na przestrzeni ostatnich lat, zarówno liczby, jak i mocy mikroinstalacji OZE, potwierdza konieczność zwiększenia inwestycji w infrastrukturę sieciową. - Rafał Gawin, Prezes URE

Choć udział 4,4% może nie wydawać się imponujący, należy pamiętać, że jest to dopiero początek transformacji energetycznej w Polsce. Wraz z dalszym rozwojem rynku fotowoltaicznego i innych technologii OZE, udział energii z mikroinstalacji będzie systematycznie rósł, zmniejszając naszą zależność od paliw kopalnych.

Prezes URE: konieczne inwestycje w sieci dystrybucyjne

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Rafał Gawin, podkreśla, że dynamiczny rozwój energetyki rozproszonej w Polsce wymaga zwiększenia inwestycji w infrastrukturę sieciową, a przede wszystkim w sieci dystrybucyjne.

Rozproszone źródła energii, takie jak mikroinstalacje fotowoltaiczne, wprowadzają nowe wyzwania dla operatorów systemów dystrybucyjnych. Konieczne jest dostosowanie sieci do dwukierunkowego przepływu energii oraz wdrożenie inteligentnych systemów zarządzania, które będą w stanie zintegrować i efektywnie wykorzystać energię z licznych źródeł rozproszonych.

Inwestycje w sieci dystrybucyjne

Według słów prezesa Gawina, sieci dystrybucyjne to jeden z najważniejszych obszarów działań podejmowanych przez URE. Modernizacja i rozbudowa tych sieci jest kluczowa dla skutecznego wdrożenia transformacji energetycznej i zwiększenia udziału OZE w miksie energetycznym Polski.

Inwestycje w sieci dystrybucyjne powinny obejmować m.in. wdrożenie inteligentnych liczników, systemów zarządzania popytem i magazynowania energii, a także zwiększenie przepustowości i stabilności sieci, aby mogły one pomieścić rosnącą liczbę źródeł rozproszonych.

  • Inteligentne liczniki
  • Systemy zarządzania popytem
  • Magazynowanie energii
  • Zwiększenie przepustowości sieci

Tylko dzięki takim inwestycjom będziemy w stanie w pełni wykorzystać potencjał mikroinstalacji i innych źródeł odnawialnych, zapewniając jednocześnie stabilność i bezpieczeństwo dostaw energii dla wszystkich odbiorców.

Udział energii słonecznej wśród mikroinstalacji w 2023 roku

Dane URE pokazują, że w 2023 roku niemal cała energia wprowadzona do sieci dystrybucyjnej przez mikroinstalacje pochodziła z promieniowania słonecznego. Aż 99,7% energii z mikroinstalacji zostało wytworzone w technologii fotowoltaicznej.

To jasno pokazuje, że rynek fotowoltaiczny zdominował segment małych instalacji odnawialnych źródeł energii w Polsce. Panele słoneczne są obecnie najłatwiejszym i najbardziej opłacalnym sposobem na produkcję własnej, czystej energii dla gospodarstw domowych i firm.

Choć inne technologie OZE, takie jak małe elektrownie wiatrowe czy mikroinstalacje biogazowe, również mogą być przyłączone jako mikroinstalacje, to ich udział w całkowitej liczbie jest marginalny. Wydaje się, że w najbliższych latach fotowoltaika będzie nadal najpopularniejszym wyborem wśród inwestorów indywidualnych i prosumentów.

Technologia Udział w mikroinstalacjach OZE
Fotowoltaika 99,7%
Inne 0,3%

Powyższa tabela pokazuje zdecydowaną dominację technologii fotowoltaicznej wśród mikroinstalacji OZE w Polsce w 2023 roku. Choć inne technologie mają potencjał rozwoju, to właśnie energia słoneczna zdaje się być najbardziej obiecującym kierunkiem dla rozwoju energetyki rozproszonej w naszym kraju.

Podsumowanie

Podsumowując, liczba prosumentów w Polsce wzrosła w 2023 roku, choć przyrost był znacznie niższy niż w poprzednich latach. Pomimo spowolnienia, rynek fotowoltaiczny i energetyka rozproszona nadal rozwijają się, a mikroinstalacje OZE odgrywają coraz większą rolę w miksie energetycznym kraju. Niemal cała energia wprowadzona do sieci przez prosumentów pochodziła z instalacji słonecznych.

Według danych URE, dynamiczny rozwój mikroinstalacji wymaga zwiększonych inwestycji w modernizację sieci dystrybucyjnych. Tylko dzięki temu będziemy w stanie w pełni wykorzystać potencjał OZE i zapewnić stabilne dostawy energii z rozproszonych źródeł. Pomimo spowolnienia, Polska utrzymuje pozycję lidera w energetyce rozproszonej w Europie.

Najczęściej zadawane pytania

Mikroinstalacje OZE to najmniejsze instalacje odnawialnych źródeł energii przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV. Zazwyczaj są to panele fotowoltaiczne o mocy do 50 kW, instalowane przez prosumentów na dachach domów lub działkach.

Spadek przyrostu nowych prosumentów w 2023 roku mógł być spowodowany wieloma czynnikami, takimi jak zmniejszenie dopłat i zachęt finansowych, rosnące koszty inwestycji czy pewne nasycenie rynku wśród gospodarstw domowych, które już zdecydowały się na instalację paneli fotowoltaicznych.

W 2023 roku mikroinstalacje OZE wprowadziły do sieci dystrybucyjnej ponad 7,3 TWh energii elektrycznej, co stanowiło 4,4% całkowitej produkcji energii w Polsce. Niemal cała ta energia pochodziła z instalacji fotowoltaicznych należących do prosumentów.

Dynamiczny rozwój energetyki rozproszonej i rosnąca liczba mikroinstalacji OZE wymaga modernizacji i rozbudowy sieci dystrybucyjnych. Konieczne jest dostosowanie sieci do dwukierunkowego przepływu energii oraz wdrożenie inteligentnych systemów zarządzania, aby efektywnie wykorzystać energię z rozproszonych źródeł.

Dane URE pokazują, że zdecydowaną większość mikroinstalacji OZE w Polsce stanowią instalacje fotowoltaiczne. W 2023 roku aż 99,7% energii wprowadzonej do sieci przez mikroinstalacje pochodziło z promieniowania słonecznego.

5 Podobnych Artykułów:

  1. Wiaty garażowe z panelami fotowoltaicznymi - idealne rozwiązanie na 2023
  2. Nowe baterie SolaX Power dla domów - optymalizowane dla CTR i intencji wyszukiwania
  3. Grzałka do fotowoltaiki - jak wybrać najlepszą i najtańszą w 2023?
  4. Montaż paneli fotowoltaicznych na blasze trapezowej - poradnik krok po kroku
  5. Donice drewniane tarasowe i ogrodowe na kwiaty | Idealne na balkon i taras
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Dominika Duda
Dominika Duda

OZE, budownictwo i wykończenia to moje pasje, którymi dzielę się na blogu. Znajdziesz u mnie wiele praktycznych porad i inspiracji w tych dziedzinach.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły