Właściciele małych instalacji OZE: sprawozdanie do URE - kiedy i jak?

Właściciele małych instalacji OZE: sprawozdanie do URE - kiedy i jak?
Autor Dominika Duda
Dominika Duda16.02.2024 | 4 min.

Właściciele małych instalacji OZE muszą regularnie składać sprawozdania do Urzędu Regulacji Energetyki. W artykule wyjaśniamy, jakie dokładnie obowiązki sprawozdawcze na nich ciążą, w jakich terminach należy raportować oraz jakie grożą konsekwencje za niezłożenie dokumentów w terminie. Dowiesz się również, ile jest obecnie zarejestrowanych małych instalacji OZE w Polsce i jakiego rodzaju są to instalacje. Przekazujemy praktyczne informacje pomocne dla właścicieli tego typu mikroinstalacji OZE.

Właściciele małych instalacji OZE

Właściciele małych instalacji OZE to osoby fizyczne lub prawne posiadające mikroinstalacje do produkcji energii ze źródeł odnawialnych, takich jak np. panele fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe czy biogazownie rolnicze. Zgodnie z definicją z ustawy o OZE są to instalacje o mocy od 50 kW do 1 MW.

Takie osoby zostają wpisane do rejestru małych instalacji OZE prowadzonego przez Urząd Regulacji Energetyki. Na właścicieli tych instalacji nakładany jest szereg dodatkowych obowiązków związanych z prowadzeniem dokumentacji oraz raportowaniem do URE.

Obowiązki właścicieli małych instalacji OZE

Właściciele małych instalacji OZE muszą prowadzić szczegółową dokumentację dotyczącą m.in. ilości wytworzonej energii elektrycznej, paliw zużytych do produkcji oraz sprzedaży wytworzonej energii. Informacje te przekazują do URE w formie półrocznych sprawozdań.

Ponadto właściciele instalacji muszą udostępniać dokumenty i udzielać informacji na żądanie URE. Dane służą do weryfikacji wykonania nałożonych obowiązków.

Termin złożenia sprawozdania do URE

Właściciele małych instalacji OZE mają obowiązek składać do Urzędu Regulacji Energetyki półroczne sprawozdania ze swojej działalności. Termin złożenia sprawozdania za poprzednie półrocze mija z końcem stycznia oraz lipca każdego roku.

Sprawozdanie należy przesłać do komórki organizacyjnej URE, która dokonała wpisu danego wytwórcy do rejestru – może to być Oddział Terenowy URE lub Departament Źródeł Odnawialnych w Warszawie.

Jak i gdzie złożyć sprawozdanie

Sprawozdanie można złożyć w wersji papierowej lub elektronicznej, wysyłając skan podpisanych dokumentów. Odpowiednie formularze i instrukcje dotyczące raportowania dostępne są na stronie internetowej URE.

Czytaj więcej: Nowe baterie SolaX Power dla domów - optymalizowane dla CTR i intencji wyszukiwania

Kary za niezłożenie sprawozdania w terminie

W przypadku niezłożenia sprawozdania w terminie, Prezes URE może nałożyć na właściciela małej instalacji OZE karę pieniężną w wysokości 1000 zł.

Kara ta może być nakładana wielokrotnie w razie dalszego uchylania się od obowiązku raportowania. Należy więc pamiętać o terminowym wypełnianiu i wysyłaniu sprawozdań do Urzędu Regulacji Energetyki.

Rejestr małych instalacji OZE w URE

Właściciele małych instalacji OZE: sprawozdanie do URE - kiedy i jak?

Informacje na temat zarejestrowanych małych instalacji OZE są jawne i publicznie dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej URE pod adresem www.bip.ure.gov.pl.

Obecnie w rejestrze znajduje się ponad 3000 takich instalacji, przy czym zdecydowana większość z nich to instalacje fotowoltaiczne – 2271 wytwórców.

Rejestr zawiera m.in dane na temat lokalizacji instalacji, jej mocy oraz rodzaju wykorzystywanego źródła odnawialnego – najpopularniejsze to energia słoneczna, biogaz i biomasa.

Rodzaje małych instalacji OZE

  • instalacje fotowoltaiczne
  • małe elektrownie wiatrowe
  • biogazownie rolnicze
  • instalacje na biomasę

Dane z rejestru pozwalają analizować rynek i monitorować rozwój mikroinstalacji OZE w Polsce oraz planować wsparcie dla tego sektora.

Podsumowanie

Przypominamy, że właściciele małych instalacji OZE mają nadal czas do 31 stycznia 2023 r. na złożenie półrocznego sprawozdania za drugie półrocze 2022 r. Dokumenty należy wysyłać do właściwego Oddziału Terenowego URE.

Mamy nadzieję, że informacje w tym artykule pozwolą lepiej zrozumieć na czym polegają obowiązki raportowania do URE i jak je prawidłowo wypełniać, aby uniknąć ewentualnych kar za niedopełnienie wymogów sprawozdawczości.

Podsumowanie

W niniejszym artykule przybliżyliśmy kwestię obowiązków sprawozdawczych, jakie ciążą na właścicielach małych instalacji OZE wpisanych do rejestru URE. Dowiedzieliśmy się, że muszą oni regularnie, co pół roku, składać do Urzędu szczegółowe raporty na temat wytworzonej i sprzedanej energii. Termin na złożenie sprawozdania za dane półrocze mija z końcem stycznia oraz lipca.

Przedstawiliśmy również, jakie grożą konsekwencje za niedotrzymanie terminu raportowania lub całkowite zaprzestanie tego obowiązku. Prezes URE może wówczas nakładać kary pieniężne sięgające 1000 zł. Mamy nadzieję, że informacje w artykule okażą się pomocne dla właścicieli małych instalacji OZE i pozwolą uniknąć niepotrzebnych kar finansowych związanych z niedopełnieniem wymogów sprawozdawczości.

Najczęściej zadawane pytania

Obowiązek regularnego raportowania do Urzędu Regulacji Energetyki mają wyłącznie właściciele małych instalacji OZE, czyli o mocy od 50 kW do 1 MW, wpisani do rejestru prowadzonego przez URE.

Sprawozdania mają charakter półroczny i należy je składać regularnie co 6 miesięcy - osobno za pierwsze i drugie półrocze danego roku. Termin mija z końcem stycznia oraz lipca.

Sprawozdanie przesyła się do tej komórki organizacyjnej URE, która dokonała wpisu danego wytwórcy do rejestru – może to być Oddział Terenowy URE lub Departament Źródeł Odnawialnych w Warszawie.

W sprawozdaniu półrocznym należy przedstawić m.in. dane na temat ilości wytworzonej energii elektrycznej z OZE, sprzedaży tej energii, zużytych paliw oraz ewentualnych przestojów w pracy instalacji.

Jeśli sprawozdanie nie wpłynie w terminie, Prezes URE może nałożyć na właściciela instalacji karę pieniężną w wysokości 1000 zł. Kara może być nakładana wielokrotnie, w razie dalszego uchylania się od obowiązku raportowania.

5 Podobnych Artykułów:

  1. Wiaty garażowe z panelami fotowoltaicznymi - idealne rozwiązanie na 2023
  2. Nowe baterie SolaX Power dla domów - optymalizowane dla CTR i intencji wyszukiwania
  3. Grzałka do fotowoltaiki - jak wybrać najlepszą i najtańszą w 2023?
  4. Montaż paneli fotowoltaicznych na blasze trapezowej - poradnik krok po kroku
  5. Donice drewniane tarasowe i ogrodowe na kwiaty | Idealne na balkon i taras
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Dominika Duda
Dominika Duda

OZE, budownictwo i wykończenia to moje pasje, którymi dzielę się na blogu. Znajdziesz u mnie wiele praktycznych porad i inspiracji w tych dziedzinach.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły