Małe magazyny energii, mikroturbiny i stacje ładowania zwolnione z pozwolenia na budowę

Małe magazyny energii, mikroturbiny i stacje ładowania zwolnione z pozwolenia na budowę
Autor Kamil Krawczyk
Kamil Krawczyk24.03.2024 | 8 min.

Małe magazyny energii, mikroturbiny i stacje ładowania zwolnione z pozwolenia na budowę to ułatwienie, które wprowadza nowa ustawa. Dzięki niej prosumenci i właściciele instalacji odnawialnych źródeł energii nie będą musieli przechodzić przez skomplikowane procedury, aby móc zamontować u siebie niewielkie urządzenia magazynujące energię, małe turbiny wiatrowe czy ładowarki do samochodów elektrycznych. To dobra wiadomość dla rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce.

Magazyny energii do 20 kWh zwolnione z pozwolenia na budowę

Dzięki nowym przepisom Prawa budowlanego, właściciele magazynów energii o pojemności nieprzekraczającej 20 kWh będą mogli zainstalować je bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę. Jest jednak istotny warunek - taki magazyn musi współpracować z instalacją fotowoltaiczną. To świetna wiadomość dla prosumentów, którzy chcą maksymalnie wykorzystać energię ze słońca.

Posiadanie małego magazynu energii pozwala na gromadzenie nadwyżek energii elektrycznej wytworzonej w domowej instalacji fotowoltaicznej i wykorzystanie ich wówczas, gdy zapotrzebowanie jest największe. To nie tylko oszczędność, ale także wkład w stabilizację krajowego systemu energetycznego poprzez zmniejszenie obciążeń sieci w godzinach szczytu.

Warto pamiętać, że zwolnienie z pozwolenia na budowę nie oznacza całkowitej dowolności w montażu magazynu. Eksperci zalecają, aby instalacją zajmowali się wyłącznie certyfikowani instalatorzy, przestrzegający wszelkich norm bezpieczeństwa. Dobrze dobrana moc magazynu oraz jego prawidłowe podłączenie to gwarancja bezproblemowej eksploatacji przez lata.

Dlaczego warto zainwestować w magazyn energii?

Magazyn energii to inwestycja, która zwraca się stosunkowo szybko. Dzięki możliwości gromadzenia nadwyżek energii, prosument może znacząco obniżyć swoje rachunki za prąd, a w niektórych przypadkach nawet całkowicie uniezależnić się od zewnętrznych dostawców energii. Dodatkową korzyścią jest wzrost niezawodności zasilania obiektu - w przypadku awarii sieci, magazyn umożliwi dostarczenie energii niezbędnej do podstawowego funkcjonowania gospodarstwa domowego.

Eksperci szacują, że obecnie średni czas zwrotu nakładów na magazyn energii to około 6-8 lat. Wraz ze stałym wzrostem cen prądu, ten okres będzie się skracał, czyniąc magazyny energii coraz bardziej opłacalną inwestycją.

Mikroinstalacje wiatrowe do 12 m zwalnia z pozwolenia

Osoby zainteresowane budową przydomowych mikroturbin wiatrowych również mogą liczyć na ułatwienia. Zgodnie z nową ustawą, instalacje o łącznej wysokości od 3 do 12 metrów będą zwolnione z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę. Wymagane będzie jedynie zgłoszenie takiej mikroinstalacji.

To świetna wiadomość dla właścicieli gospodarstw rolnych, działek rekreacyjnych czy po prostu entuzjastów energii odnawialnej. Mikroinstalacje wiatrowe o niewielkiej mocy pozwalają na produkcję "zielonej" energii na własne potrzeby, znacząco obniżając rachunki za prąd. W przypadku instalacji większych, nadwyżki można odsprzedawać do sieci i czerpać dodatkowe korzyści finansowe.

Promowanie rozwoju energetyki rozproszonej, w tym mikroinstalacji wiatrowych, to jeden z priorytetów rządowej polityki energetycznej. Ułatwienia w budowie tych instalacji są korzystne nie tylko dla samych inwestorów, ale również dla całego systemu elektroenergetycznego, który staje się bardziej zdywersyfikowany i stabilny.

Podobnie jak w przypadku magazynów energii, również przy budowie mikroinstalacji wiatrowych należy przestrzegać wszelkich norm bezpieczeństwa, współpracując z certyfikowanymi specjalistami. Niewłaściwie dobrana lokalizacja, konstrukcja czy parametry turbin mogą stwarzać zagrożenie dla otoczenia i negatywnie wpływać na efektywność instalacji.

Czytaj więcej: Jak uszyć roletę rzymską krok po kroku - poradnik dla początkujących

Kiedy wymagana jest konsultacja instalacji PV powyżej 6,5 kW?

Warto przypomnieć, że już wcześniej właściciele instalacji fotowoltaicznych powyżej 6,5 kW są zobowiązani do konsultowania projektu pod kątem ochrony przeciwpożarowej oraz zawiadamiania o zakończeniu montażu i rozpoczęciu użytkowania Państwowej Straży Pożarnej. Nowe przepisy mają na celu doprecyzowanie tych obowiązków.

Zgodnie z proponowanymi zmianami, do instalacji PV o mocy powyżej 6,5 kW będzie stosowany obowiązek uzgodnienia projektu z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przekazania Straży Pożarnej planu instalacji po jej zakończeniu. Ma to zwiększyć bezpieczeństwo użytkowania większych systemów fotowoltaicznych.

 • Uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
 • Zawiadomienie Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu instalacji i rozpoczęciu użytkowania
 • Przekazanie planu instalacji fotowoltaicznej dla służb ratowniczych

Uściślenie przepisów w tym zakresie pozwoli na wyeliminowanie wszelkich wątpliwości interpretacyjnych i zapewnienie jednolitych wymogów dla wszystkich większych instalacji słonecznych w Polsce. Bezpieczeństwo użytkowników oraz osób postronnych jest bowiem priorytetem przy wdrażaniu nowych technologii OZE.

Moc instalacji fotowoltaicznej Wymogi formalne
Do 6,5 kW Brak dodatkowych wymogów
Powyżej 6,5 kW Uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą p.poż, zawiadomienie PSP o zakończeniu instalacji

Biogazownie do 200 tys. m3 biogazu rolniczego bez pozwolenia

Zdjęcie Małe magazyny energii, mikroturbiny i stacje ładowania zwolnione z pozwolenia na budowę

Sektor produkcji biogazu rolniczego również może liczyć na uproszczenia procedur budowlanych. Nowe przepisy przewidują, że instalacje odnawialnych źródeł o rocznej wydajności biogazu do 200 tys. m3 oraz mikroinstalacje do wytwarzania energii z tego surowca będą zwolnione z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę. Konieczne będzie jedynie zgłoszenie takiej inwestycji.

To bardzo dobra wiadomość dla gospodarstw rolnych, które chcą inwestować w produkcję energii ze swoich odpadów organicznych - np. gnojowicy, odchodów zwierzęcych czy resztek roślinnych. Możliwość budowy niewielkich biogazowni na własne potrzeby, bez skomplikowanych procedur, z pewnością zachęci wiele rodzinnych gospodarstw do przejścia na bardziej zrównoważoną i samowystarczalną energetycznie ścieżkę rozwoju.

 • Maksymalna roczna wydajność biogazu rolniczego: 200 tys. m3
 • Zwolnienie dotyczy również mikroinstalacji do wytwarzania energii z biogazu
 • Zamiast pozwolenia na budowę wystarczy zgłoszenie inwestycji

Produkcja biogazu rolniczego przynosi liczne korzyści nie tylko dla samych rolników. Efektywniejsze zagospodarowanie odpadów przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, a sama technologia produkcji biogazu pozwala na odzyskiwanie cennego nawozu naturalnego w postaci pozostałości pofermentacyjnej. Dzięki temu gospodarstwa mogą ograniczyć zużycie nawozów sztucznych, co korzystnie wpływa na stan gleb i środowisko.

Ładowarki samochodowe elektryczne nie wymagają pozwolenia

Wraz z rozwojem elektromobilności rośnie zapotrzebowanie na infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych. W odpowiedzi na to wyzwanie, nowa ustawa zwalnia z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę stacje ładowania samochodów elektrycznych, z wyłączeniem infrastruktury dla transportu publicznego. Konieczne będzie jedynie zgłoszenie takiej inwestycji.

To ogromne ułatwienie dla właścicieli firm, instytucji oraz osób prywatnych, które chcą zainstalować stacje ładowania dla swoich pojazdów elektrycznych lub udostępnić je klientom. Uproszczona procedura budowy tego rodzaju infrastruktury z pewnością przyspieszy rozwój sieci ładowarek w Polsce, czyniąc eksploatację samochodów elektrycznych bardziej wygodną i akceptowalną dla szerszej rzeszy użytkowników.

Warto jednak pamiętać, że pomimo zniesienia obowiązku uzyskiwania pozwolenia, montaż stacji ładowania wciąż musi być przeprowadzany przez wykwalifikowanych specjalistów, z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa. Niewłaściwie wykonana instalacja może stwarzać zagrożenie pożarowe lub narażać użytkowników na porażenie prądem.

Uproszczenia w budowie magazynów energii i elektromobilności

Najnowsza nowelizacja Prawa budowlanego to krok w stronę upowszechnienia i rozwoju energetyki rozproszonej oraz elektromobilności w Polsce. Zniesienie barier administracyjnych i skrócenie procedur budowlanych dla małych instalacji OZE, magazynów energii i stacji ładowania samochodów elektrycznych z pewnością zachęci wielu inwestorów indywidualnych do stawania się aktywnymi prosumentami.

Jak podkreśla resort rozwoju, wprowadzane ułatwienia w budowie tego rodzaju infrastruktury mają korzystny wpływ nie tylko na środowisko naturalne poprzez większe wykorzystanie źródeł odnawialnych, ale również stabilizują cały system elektroenergetyczny kraju. Im więcej będzie lokalnych źródeł produkcji i magazynowania energii, tym mniejsze będą przestoje i awarie powstałe na skutek przeciążenia sieci.

Eksperci są zgodni, że transformacja w kierunku energetyki rozproszonej to nieunikniona przyszłość, która pozwoli nam osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju i neutralności klimatycznej. Dlatego wszelkie kroki ułatwiające budowę tej infrastruktury należy ocenić bardzo pozytywnie. Nowe przepisy Prawa budowlanego to kolejny milowy krok na tej drodze.

Podsumowanie

W skrócie, nowa ustawa wzmacniająca wprowadza szereg ułatwień w budowie infrastruktury energetyki rozproszonej. Małe magazyny energii do 20 kWh, mikroturbiny wiatrowe do 12 m wysokości oraz stacje ładowania samochodów elektrycznych będą zwolnione z konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę. Wystarczy jedynie zgłoszenie tego rodzaju inwestycji.

Uproszczone procedury mają na celu zachęcić Polaków do inwestowania w technologie OZE i magazynowanie energii na własne potrzeby. To krok w stronę bardziej zdywersyfikowanej, rozproszonej i zrównoważonej energetyki rozproszonej. Ułatwienia obejmują również biogazownie rolnicze, które będą mogły powstawać bez zbędnych utrudnień administracyjnych.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Wiaty garażowe z panelami fotowoltaicznymi - idealne rozwiązanie na 2023
 2. Nowe baterie SolaX Power dla domów - optymalizowane dla CTR i intencji wyszukiwania
 3. Grzałka do fotowoltaiki - jak wybrać najlepszą i najtańszą w 2023?
 4. Montaż paneli fotowoltaicznych na blasze trapezowej - poradnik krok po kroku
 5. Donice drewniane tarasowe i ogrodowe na kwiaty | Idealne na balkon i taras
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Kamil Krawczyk
Kamil Krawczyk

Zapraszam na bloga, gdzie znajdziesz wiele ciekawych informacji o OZE, budownictwie i wykończeniach. Chcę dzielić się swoją wiedzą i pomagać innym.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email