Inwestycja Boryszew w dewelopera magazynów energii: co to oznacza?

Inwestycja Boryszew w dewelopera magazynów energii: co to oznacza?
Autor Elwira Maciejewska
Elwira Maciejewska11.03.2024 | 8 min.

Inwestycja Boryszew w dewelopera magazynów energii to krok w kierunku transformacji energetycznej. Firma Boryszew wraz z kilkoma innymi dużymi graczami z Europy zaangażowała się w finansowanie Repono - spółki uruchomionej przez EIT InnoEnergy. Repono będzie rozwijać magazyny energii, wykorzystując rosnący potencjał odnawialnych źródeł energii. To oznacza, że nadwyżki zielonej energii będą mogły zostać skutecznie zmagazynowane i wykorzystane w okresach większego zapotrzebowania.

Działalność Repono w zakresie magazynowania energii

Energia odnawialna staje się coraz bardziej popularna, a wraz z nią rośnie zapotrzebowanie na efektywne magazyny energii. Spółka Repono, uruchomiona przez EIT InnoEnergy, będzie zajmować się rozwojem magazynów energii łączących rynki szwedzki, polski, niemiecki i hiszpański. Działalność Repono ma na celu zmagazynowanie nadwyżek energii pochodzącej z odnawialnych źródeł, takich jak wiatr czy słońce, a następnie udostępnienie jej w okresach zwiększonego zapotrzebowania.

Repono będzie zarządzać potencjałem magazynowania energii, aktywnie uczestnicząc na krótkoterminowych rynkach spot. Firma będzie monitorować wahania rynkowe, dokonując zakupu energii, ładowania, przechowywania i sprzedaży w odpowiednich momentach. Takie działania pozwolą przenieść nadwyżki produkcji energii na okresy rosnącego popytu.

Usługi bilansujące

Jedną z kluczowych usług oferowanych przez Repono będą usługi bilansujące, które mają kluczowe znaczenie dla utrzymania stabilności sieci i zapobiegania poważnym awariom. Firma będzie również włączać obszar magazynowania energii do umów typu PPA pomiędzy dużymi niezależnymi producentami energii a odbiorcami przemysłowymi.

Dzięki takim działaniom Repono przyczyni się do zmniejszenia marnotrawienia energii ze źródeł odnawialnych. Często dochodzi do sytuacji, w których instalacje słoneczne i wiatrowe są wyłączane ze względu na brak możliwości przyjęcia nadwyżek energii do systemu. Magazyny energii pozwolą na efektywne wykorzystanie tych nadwyżek w późniejszym czasie.

Cele Repono na rynku magazynowania energii do 2030

Unia Europejska planuje ograniczyć emisje gazów cieplarnianych o 55% do 2030 roku w stosunku do emisji z 1990 roku. Wraz z rosnącym udziałem energii odnawialnej i elektryfikacją gospodarki niezbędne jest szybkie wdrożenie rozwiązań umożliwiających magazynowanie energii elektrycznej na dużą skalę. W tym kontekście deweloper magazynów energii Repono odgrywa kluczową rolę.

Szacuje się, że wielkość europejskiego rynku magazynowania energii w 2030 roku może osiągnąć około 1 TWh. Repono zamierza zdobyć 10% udziału w tym rynku, co odpowiada pojemności magazynowania na poziomie 100 GWh. Tak ambitne cele świadczą o determinacji firmy w kształtowaniu przyszłości zrównoważonej energii.

Potencjał rynku magazynowania energii

Rosnący udział energii odnawialnej i elektryfikacja gospodarki stwarzają ogromne zapotrzebowanie na efektywne magazynowanie energii. Według szacunków, europejski rynek magazynowania energii będzie wart około 1 TWh w 2030 roku. Repono, jako deweloper magazynów energii, ma ambicję zdobyć 10% tego rynku, co odpowiada pojemności magazynowania na poziomie 100 GWh.

Debiut Repono to kolejny przykład zaangażowania InnoEnergy na rzecz transformacji energetycznej – także w Polsce i regionie Europy Środkowej.

Słowa Marcina Wasilewskiego, prezesa EIT InnoEnergy w Europie Środkowej, podkreślają rolę Repono w transformacji energetycznej w naszym regionie. Osiągnięcie zakładanych celów magazynowania energii przyczyni się do zwiększenia stabilności sieci i zrównoważonego wykorzystania źródeł odnawialnych.

Czytaj więcej: Magazyny energii Bloomberg Tier 1 na liście dostawców - Kehua

Znaczenie magazynów energii dla transformacji energetycznej

Transformacja energetyczna jest procesem złożonym, wymagającym zmian na wielu płaszczyznach. Magazyny energii odgrywają w tym procesie kluczową rolę, umożliwiając efektywne wykorzystanie energii pochodzącej z odnawialnych źródeł, takich jak wiatr czy słońce. Dzięki magazynowaniu energii nadwyżki produkcji mogą zostać przeniesione na okresy zwiększonego zapotrzebowania, co ogranicza konieczność wyłączania instalacji OZE.

Ponadto magazyny energii przyczyniają się do stabilności sieci energetycznej, zapewniając usługi bilansujące niezbędne do zrównoważonego funkcjonowania systemu. Umożliwiają również skuteczną integrację źródeł odnawialnych z odbiorcami przemysłowymi poprzez umowy typu PPA.

 • Efektywne wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych
 • Stabilizacja sieci energetycznej
 • Integracja OZE z odbiorcami przemysłowymi

Bez rozwoju technologii magazynowania energii transformacja energetyczna nie byłaby możliwa. Dlatego inwestycje boryszewa w tego typu przedsięwzięcia są tak istotne dla przyszłości zrównoważonej energii.

Udział firmy Boryszew w przedsięwzięciu Repono

Zdjęcie Inwestycja Boryszew w dewelopera magazynów energii: co to oznacza?

Firma Boryszew jest jednym z akcjonariuszy spółki Repono, co świadczy o jej zaangażowaniu w rozwój magazynów energii i transformację energetyczną. Mikołaj Budzanowski, członek zarządu Boryszew SA, podkreśla, że inwestycje boryszewa w Repono wynikają ze świadomości nieuchronności przemian w sektorze energetycznym.

Akcjonariusze Repono
Grupa Boryszew
Schneider Electric
SIPLEC E.Leclerc
Stena Metall
NTM GmbH

Jak podkreśla Mikołaj Budzanowski, projekty systemów magazynowania energii na dużą skalę są niezbędnym elementem transformacji i rozwoju przemysłu w Polsce. Dlatego też Repono już pracuje nad wieloma projektami inwestycyjnymi w naszym kraju, choć na razie nie są znane szczegóły dotyczące lokalizacji czy skali tych inwestycji.

Współpraca Boryszewa z Repono

Firma Boryszew będzie ściśle współpracować z Repono w zakresie operowania magazynami energii, bilansowania oraz świadczenia usług systemowych i tradingowych. Działalność boryszewa w tym obszarze przyczyni się do efektywnego wykorzystania potencjału magazynów energii w Polsce i Europie.

Mikołaj Budzanowski podkreśla, że siła transformacji energetycznej tkwi w działaniach zespołowych, czego dowodem jest lista pozostałych inwestorów z całego kontynentu zaangażowanych w Repono. Dzięki inwestycjom boryszewa i innych firm możliwe będzie skuteczne wdrożenie magazynów energii na dużą skalę, co ma kluczowe znaczenie dla rozwoju zrównoważonej energetyki.

Strategia Repono dla rynku polskiego i europejskiego

Repono zamierza rozwijać swoje magazyny energii, łącząc rynki szwedzki, polski, niemiecki i hiszpański. Takie podejście umożliwi standaryzację rozwoju magazynów energii oraz przyspieszy ich rozwój w celu efektywnego gromadzenia nadwyżek energii z odnawialnych źródeł.

Według Mikołaja Budzanowskiego, prezesa Boryszew Green Energy & Gas, magazyny energii są kluczowe dla zapewnienia ciągłego dostępu przemysłu do bezemisyjnej energii, nie tylko w wietrzne i słoneczne godziny. Repono ma na celu ograniczenie marnotrawstwa potencjału wytwórczego poprzez skuteczne wykorzystanie nadwyżek energii, które obecnie są często tracone.

 • Rynki docelowe: Szwecja, Polska, Niemcy, Hiszpania
 • Standaryzacja rozwoju magazynów energii
 • Ograniczenie marnotrawstwa energii ze źródeł odnawialnych

Strategia Repono oparta na działaniach na kilku kluczowych rynkach europejskich ma na celu stworzenie efektywnego systemu magazynowania energii, który przyczyni się do transformacji energetycznej i zrównoważonego rozwoju przemysłu.

Rola EIT InnoEnergy w uruchomieniu spółki Repono

EIT InnoEnergy, jeden z największych na świecie inwestorów w innowacje w obszarze zrównoważonej energii, odegrał kluczową rolę w uruchomieniu spółki Repono. InnoEnergy od lat wspiera firmy z Polski i Europy Środkowej działające w sektorze magazynowania energii, a Repono jest kolejnym przykładem tego zaangażowania.

Marcin Wasilewski, prezes EIT InnoEnergy w Europie Środkowej, podkreśla, że spółka zrealizowała już prawie 50 projektów w obszarze magazynowania energii, co daje jej bogate doświadczenie i kompetencje niezbędne do skutecznej realizacji projektów Repono w całej Europie.

Ekosystem InnoEnergy

Jedną z kluczowych przewag konkurencyjnych Repono jest dostęp do największego na świecie ekosystemu InnoEnergy, skupiającego ponad 1,2 tys. podmiotów z sektora zielonej energii, czystych technologii, finansów, nauki oraz badań i rozwoju. Ponadto Repono będzie mogło skorzystać z ponad 800 członków zrzeszonych w Europejskim Sojuszu Baterii.

Takie zasoby i doświadczenie InnoEnergy stanowią solidną bazę dla działalności Repono, zapewniając dostęp do najnowszych technologii, wiedzy eksperckiej oraz sieci kontaktów w branży magazynowania energii i zrównoważonego rozwoju.

Podsumowanie

Inwestycja boryszewa w dewelopera magazynów energii Repono stanowi ważny krok w kierunku transformacji energetycznej. Magazyny energii są kluczowe dla efektywnego wykorzystania źródeł odnawialnych i zrównoważonego rozwoju przemysłu. Repono, z udziałem takich firm jak Boryszew, Schneider Electric czy SIPLEC E.Leclerc, będzie rozwijać magazyny energii w Polsce i Europie, łącząc możliwości kilku rynków.

Działalność boryszewa w ramach Repono obejmie operowanie magazynami, bilansowanie oraz usługi systemowe i tradingowe. Takie inwestycje boryszewa przyczyniają się do akumulacji energii ze źródeł odnawialnych i jej wykorzystania w okresach zwiększonego zapotrzebowania. To istotny element transformacji energetycznej, która jest nieunikniona dla rozwoju przemysłu.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Wiaty garażowe z panelami fotowoltaicznymi - idealne rozwiązanie na 2023
 2. Nowe baterie SolaX Power dla domów - optymalizowane dla CTR i intencji wyszukiwania
 3. Grzałka do fotowoltaiki - jak wybrać najlepszą i najtańszą w 2023?
 4. Montaż paneli fotowoltaicznych na blasze trapezowej - poradnik krok po kroku
 5. Donice drewniane tarasowe i ogrodowe na kwiaty | Idealne na balkon i taras
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Elwira Maciejewska
Elwira Maciejewska

Jestem osobą, która pasjonuje się OZE, budowlanką i wykończeniami. Na moim blogu znajdziesz wiele praktycznych porad i inspiracji z tych dziedzin.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły